Veel gestelde vragen

Bijvoorbeeld: voor welke gezondheidsklachten biedt chiropractie uitkomst?

Een chiropractor kan bij uiteenlopende klachten aan spieren en gewrichten een oplossing bieden.

Lees hieronder de antwoorden op nog meer veel gestelde vragen.

Veel gestelde vragen

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. U kunt direct een afspraak maken zonder dat dit gevolgen heeft voor de vergoeding door de zorgverzekeraars. De hoogte van de vergoedingen loopt echter sterk uiteen. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren naar de voorwaarden.

Vrijwel alle zorgverzekeraars hebben chiropractie in hun aanvullende pakket opgenomen. Voor alle verzekeraars geldt dat zij behandelingen vergoeden die uitgevoerd zijn door chiropractoren die geregistreerd zijn bij de SCN en/of lid zijn van de NCA. Om er zeker van te zijn dat chiropractie wordt vergoed kunt u het beste even contact opnemen met uw eigen verzekeraar.

Uw chiropractor houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Mocht u hierover vragen hebben dan verwijzen wij u naar onze privacy-verklaring en/of een van onze medewerkers.

Het eerste bezoek, de intake, duurt gemiddeld 50 minuten. Vervolgbehandelingen duren gemiddeld 15 minuten.

Voor chiropractie geldt geen verplicht eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering en niet voor zorg uit het aanvullend pakket.

Het aantal behandelingen is sterk afhankelijk van een aantal verschillende factoren zoals bijvoorbeeld het type klacht, de duur van de klacht, uw leeftijd en uw algehele gezondheid. Meestal kan uw chiropractor een redelijke inschatting maken van het aantal behandelingen dat nodig is om uw specifieke klacht te verhelpen.

Bij een aantal van de chiropractische technieken kunt u een ‘krak’ geluid horen of voelen. Dit zijn geen botten of banden die over elkaar schuren, maar dat is gas dat vrijkomt door een drukverlaging in het gewricht. Door negatieve druk ontstaan gasbellen in de gewrichtsvloeistof en deze geven het krakend geluid. U kunt het vergelijken met bijvoorbeeld een jampot die u voor het eerst opent.

Over het algemeen zijn de chiropractische correcties (manipulaties) niet pijnlijk. Wanneer een behandeling gevoelig of pijnlijk kan zijn, vertelt uw chiropractor u dat altijd van te voren. Als ‘bijwerking’komt wel vaker lichte spierpijn of vermoeidheid voor die meestal na een of twee dagen weer verdwijnt.

Alle genoemde behandelingen zijn genees- en/of behandelwijzen waarin het bewegingsapparaat centraal staat. Chiropractie benadrukt daarin de wisselwerking tussen het zenuwstelsel (onze hersenen, het ruggenmerg en de perifere zenuwen) en het bewegingsapparaat en daarmee samenhangende klachten. Omdat de wervelkolom centraal staat in deze samenhang heeft de chiropractor een zeer groot deel van zijn/haar opleiding besteed aan de diagnose en behandeling van met name wervelkolom gerelateerde problematiek.

In vergelijking met de andere beroepen onderscheidt chiropractie zich door de kennis van het bewegingsapparaat (in het bijzonder van de wervelkolom), het zenuwstelsel, het analyseren van röntgen- en MRI-foto’s en door algemene diagnostische vaardigheden met elkaar te integreren. Geregistreerde chiropractoren hebben dan ook altijd een universitaire opleiding afgerond, hetgeen niet persé geldt voor de andere beroepen.

Als u voor het eerst komt gaan wij globaal als volgt te werk:

  • De behandeling begint met een vraaggesprek naar uw gezondheidstoestand, leefgewoonten en klachten.
  • De chiropractor gaat vervolgens verder met een lichamelijk onderzoek waarin hij of zij neurologische, orthopedische en chiropractische onderzoeksmethoden toepast.
  • Aan de hand van deze onderzoeken kijkt de chiropractor of uw klacht chiropractisch behandeld kan worden en bespreekt hij of zij de mogelijkheden met u. Eventueel wordt u doorverwezen naar een specialist of huisarts.
  • Dan kan de behandeling van start gaan. De chiropractor maakt hierbij gebruik van meerdere behandeltechnieken. Hij of zij gebruikt hoofdzakelijk nauwkeurig gedoseerde druktechnieken op de wervelkolom, schedel of elders. Naast het toepassen van druktechnieken is het mogelijk dat u oefeningen krijgt voorgeschreven of advies over een goede houding of voeding meekrijgt.

Heeft u vragen over de behandeling of onze praktijk, aarzelt u dan niet om deze te stellen aan onze medewerkers. Zij zullen er alles aan doen om uw behandeling optimaal te laten verlopen. Heeft u een opmerking over een van onze therapeuten dan kunt u te allen tijde contact opnemen met de praktijkeigenaren; vraagt u dan naar Rianne of Arnold Steeg-Janssen. Mocht u er toch onverhoopt met ons niet uitkomen dan verwijzen wij u naar de klachtenprocedure van de NCA.

Scroll naar boven