Contactgegevens Wijchen

Contactgegevens Druten

Openingstijden Wijchen

Openingstijden Druten

Contactformulier

Annuleren afspraak

Behandelafspraken die niet nagekomen (kunnen) worden, dienen uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch, via voicemail of per e-mail geannuleerd te worden. Behandelafspraak die plaatsvinden binnen 24 uur na het maken van de betreffende behandelafspraak, dienen zo spoedig mogelijk geannuleerd te worden indien deze niet nagekomen (kunnen) worden.

Bij het niet of niet tijdig annuleren van een afspraak, behoudt Chiropractie Wijchen-Druten zich het recht voor het volledige tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen. U ontvangt hiervan een factuur.

Vragen/opmerkingen